Categories
અંતર પોકાર audio

આંતર પોકાર હરિ:ૐ ધૂન-2 Hari Om Dhoon-2

Categories
અંતર પોકાર audio

આંતર પોકાર હરિ:ૐ ધૂન-1 Hari Om Dhoon-1

Categories
અંતર પોકાર audio

ક્યાં જઈ પુકારું Kya Jai Pukaru

Categories
અંતર પોકાર audio

જીવન દિલ તાર Jivan Dil Tar

Categories
અંતર પોકાર audio

વહેવા દો Vaheva Do

Categories
અંતર પોકાર audio

ભિખારી છું Bhikhari Chhu

Categories
અંતર પોકાર audio

તમે મારે જે કહો તે છો Tame Mare Je Kaho Te Chho

Categories
અંતર પોકાર audio

હું જેવો તેવો બાળ તમારો Hu Jevo Tevo Bal Tamaro

Categories
અંતર પોકાર audio

રે સગપણ Re Sagapan

નોંધારાનો આધાર

(મારી નાડ તમારે હાથ-એ ઢાળ)

સગપણ હરિવરનું છે સાચું, જાણીને દિલમાં રે,

તારે શરણ પડ્યો છું બાપ ! વાત લ્યો ધ્યાનમાં રે.

સગપણ૦

નારાયણ નોંધારાનો તું, આધાર જ, હું દીન થઈ યાચું,

દાવો પદરજ માગું, હરિ ! લ્યો હાથમાં રે.

સગપણ૦

પ્રેમથી વશ થઈ થાઓ રાજી, સમજું ન પ્રીતની રીત હું ઝાઝી,

બાળભાળ લ્યો પ્રીછી, ઢળ્યો પ્રભુપાદમાં રે.

સગપણ૦

ધન્ય થઈ હરિગુણ નવ ગાયા, વેશ કાઢ્યા જેમ હોય ભવાયા,

તોય નિમંત્રું હું વિભુરાયા ! વિરમો ઉરમાં રે.

સગપણ૦

વહાલા ! વીનવું જો તું જાગી, ભૂધર ! ભવભાવટ નવ ભાંગી,

ધરણી ઢળી, લઉં માગી, ચાંપી લે બાથમાં રે.

સગપણ૦